Visie

 

Cirkel Noord werkt met verschillende hulpverleners en therapeuten samen om met elkaar draagkracht te ontwikkelen. Wij kijken en werken traumagericht en dus oorzaakgericht. Daar waar andere expertise of medicatie nodig is, werken we samen met artsen en psychiaters die geschoold zijn in methoden die aansluiten bij traumagericht werken en hebben zicht op de reguliere en complementaire geneeskunde.

 

 

 

Missie

 

Met onze eigen wijze van hulpverlening streven wij naar een zo volledig mogelijk zorgaanbod om kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die daarin beperkt worden door vormen van complex trauma. Wij leggen mensen niet langs de meetlat van wat ‘normaal’ is in de samenleving, maar naar een invulling van het leven dat voor de persoon zelf zinvol is. Hij of zij mag vanuit eigen regie die ‘vreemde’ ander zijn. Hulpverlener én cliënt zijn beiden mensen met hun eigenheid. Vanuit dat eigene ontstaat een taal waarin het complex trauma erkenning vindt en verbetering of herstel kans krijgt. De persoon heeft ook van de buitenwereld erkenning nodig van wat gebeurd is. We zoeken mee naar recht doen waar

 het recht geschonden is. Dan kan het leven van

deze mens zinvol en volwaardig zijn.

 

 

 

Compassie

We zijn mild, betrokken, invoelend en oefenen ons in het geduld om de mens achter de mens te zien.

 

Professionele nabijheid

We zijn betrokken en stemmen ons af op de persoon, met respect voor grenzen. Hierdoor ontstaat er veiligheid en een veilige omgeving met ruimte en nabijheid.

 

 

Erkenning

We herkennen en geven erkenning aan wat er aan de hand is om het trauma in zijn diepte te verstaan. De ander vertelt wat er aan de hand is ‘als vanzelf’, wanneer je goed weet te luisteren.